Parterapeut Lene Søe

Selvværd

Jeg mener at vi mennesker er forskellige, interessante, ligeværdige og værdifulde. Det handler om at opdage sit eget værd. Det kan jeg guide dig ind til at finde. Når du har styrket dit selvværd, vil din power komme frem og det forstærker din livskvalitet.

Hvad er selvværd?

Selvværd er din anerkendelse af din egen værdi. Det bygger på din identitet, som en definition på hvem du er inderst inde.

Du kender dine behov og sætter grænser, som medfører at du evner at tage dig af dig selv. Du har let ved at deltage i sociale relationer. Der er muligheder for dig, uanset hvor du befinder dig.

Når du forveksler et sundt selvværd med at forholde dig til andre, fremfor dig selv, så går det galt. Det er en illusion at tro, at du er kærlig, empatiske og medfølende overfor andre, så længe du svigter dig selv.

Selvværd med Lene Søe
Model photo

 

Nøglen til dit styrkede selvværd er beskrevet med oplevelser fra et godt og sundt selvværd:

 

”Jeg føler en dyb indre tilfredshed og selvrespekt”

”Jeg er frigjort fra trangen til at tilpasse mig andre”

”Jeg tager friheden til at gøre noget godt for mig selv”

”Jeg markerer og hævder mine psykiske og fysiske grænser”

”Jeg skaffer mig de ting og de relationer, som jeg har brug for”

”Jeg benytter mig af min ret til at udtrykke og dække mine behov”

”Jeg dækker mine egne behov før jeg stiller mig til rådighed for andre”

 

 

Selvværdsproblemer

Selvværdet bliver ustabilt og mangelfuldt, når du bliver gjort forkert, oplever bebrejdelser eller skæld ud. Udfaldet kan vare ved resten af livet, medmindre vi begynder at forholde dig til det. Tankerne kredser omkring ikke at kunne gøre noget godt . Symptomer på selvværdsproblemer:

 

 

”Det føles hårdt og svært”

”Jeg tænker at jeg ikke er god nok”

”Jeg bliver ”blæst omkuld” når nogen “skubber” til mig”

”Jeg føler mig splittet og irriteret over det jeg føler, siger eller gør”

 

 

Styrk dit selvværd gennem terapi

Terapien kan bruges til at komme bagom dit ydre og ind til forståelsen for hvorfor du føler selvværd eller mindreværd. Du bliver trænet i at bruge relevante redskaber, som vil støtte dig i hvem du er, i din hverdag. Det giver en indre tilfredshed og succes i livet. Det kan inspirere dig til en større forståelse for andre. Du vil opleve hvordan din selvværdsfølelse har stor betydning for din trivsel.

Hvis du ønsker at udleve dit potentiale, så book en tid: http://www.lenesoe.dk/book-tid/

 

Af Lene Søe

lene_023 copy

error: Content is protected !!