Parterapeut Lene Søe

Psykoterapeut tilbyder individuel psykoterapi

Identitet

Du har kontakt til din identitet, når du ved hvad du står for. Det er ligetil for dig at kommunikere. Det sociale samvær er let for dig. Dine beslutninger føles

rigtige, når du vælger til og fra.

Din identitet flytter sig, i takt med at nye oplevelser giver dig andre vinkler på din opfattelse og meninger.

Når du kigger tilbage, er det sandsynligt at du kan se hvordan du har flyttet dig gennem årene. Din måde at gøre tingene på, dine valg og reaktioner har ændret

sig.

Den måde din identitet vil rykke sig på, er en livsproces. Jeg beskriver vil beskrive den med nogle få og korte sætninger, som danner rammen for din

identitetsdannelsesrejse:

“Fra ubevidst til bevidst”

“Fra overlevelsesstrategi til at leve livet”

“Fra destruktiv til kærlig”

Hvem er jeg?

Hvem er jeg, er et ofte stillede spørgsmål. Det vi arbejder med, er identitetsbegreber som guider dig ind til dine svar.

Din identitet består af din definition på en kæde af dine egenskaber og evnen til at handle på noget du oplever i dig selv eller udenfor dig selv.

Når du interesserer dig for hvem du er, vil du reflektere over dine nutidige oplevelser, med interesse for hvordan du forholder dig til din fortid og din fremtid

Når du ved hvem du er, udlever du din personlighed, som er unik, ensartet og forskellig fra dine medmennesker. Der er ikke længere noget du ikke vil stå ved i

dig selv. Nøgleordene til din overensstemmelse er:

“Selvtillid”

“Selvværd”

“Selvrespekt”

“Selverkendelse”

Meningen med livet

Meningen med livet er IKKE, at gå med følelsen af ikke at være god nok, ikke gøre ting godt nok, eller det at have svært ved at udleve din selverkendelse. Det er

oplevelser som medfører en dårlig eller irriterende følelse.

Meningen med livet er at evnen til at træde dagens trin ud fra lyst og passion. Du er autentisk i din færden, og lader det være op til dine omgivelser, at acceptere

dig, som den du er.

Måske bliver du overrasket over dig selv, når du kender dig selv bedre. Det kan forvandle dit ”verdensbillede”. Du får også en bedre forståelse for andre.

Eksistens

Dit eksistensgrundlag vakler, når du skjuler dig så godt, at ingen bemærker din lidelse. Det kan have stået på så længe, at du ikke længere bemærker, hvor

hæmmet din hverdag er blevet.

Oplevelsen af rastløshed og ensomhed melder sig. Du gør noget for andre fremfor for dig selv. Det kan til tider være hårdt og svært, fordi du gemmer dig, eller

skjuler den del af dig selv, som føles forkert. Tilsidesætter du dig selv, er det på høje tid, at du tager dig selv alvorligt og gør noget ved det.

Ensomhed

Ensomhed er et helt naturligt tegn på, at det er tid til at komme ind bagved, der hvor du opdager hvad ensomheden vil dig. Ensomhed kan være et symptom på

mange forskellige temaer og udfordringer du møder i livet. Hvis du selv ved hvad det handler om, og hvordan du skal handle på ensomheden, så er jeg sikker på

at du vil gøre det. Find din vej og brug det som en investering og læring, som kan bruges resten af livet.

Oplevelsen melder sig, som at du er tom indeni. Måske higer du efter de kortvarige moments, som giver oplevelsen af glæde eller anerkendelse, men det varer

ikke længe før ensomheden presser på igen og sandsynligvis med større kraft end tidligere. Dine kortvarige moments kan bestå af oplevelser lige fra søgen på

nettet, mad, nærkontakt eller fest og rusmidler.

Ensomheden forsvinder når du har lyttet til ensomhedens budskab.

Elsk dig selv

Kender du til de ovenstående temaer, er der mere kærlighed i vente til dig. Det handler om at du lærer at elske dig selv. Der er tydeligvis sket forvrængninger i

din forestilling om, hvem du er, og hvad du kan. Når du åbner op og sætter ord på ”dit sande jeg”, vil du opleve, hvor almindelig du er eller rettere, hvor

vidunderlig du er.

Du er langt fra alene, uanset hvad du måtte gemme for omverdenen. Alligevel kan du være i en tilstand, hvor du ikke åbner dig for venner eller familie, måske

med en følelse af magtesløshed, som gør det tungt i din egen kamp med livet.

Hvis du har det sådan, kan du have gavn af psykoterapi. Det er en uvurderlig givende oplevelse at komme i samtaleterapi, med muligheden for nye øjenåbnere.

Sammen undersøger vi, hvordan dine tanker, følelser og handlinger kan forvandle dit liv til det, du inderst inde ønsker dig. Jeg guider dig på vejen tilbage til,

hvem du i virkeligheden er. “Livskvalitet gennem relationer” er kodeordene. Oplevelsen af dine nutidige relationer viser dig din vej. Det er så energifyldt og

berigende. Når du elsker dig selv, er du i stand til at elske andre.

Af Lene Søe

 

 

Lene Søe Psykoterapeut
Det handler om identitet

 

error: Content is protected !!