Parterapeut Lene Søe

Parterapi

Familie- & parterapi

Der er et stigende behov for rådgivning i familie- og parterapi.

Gennem min guidning kan I skabe mere af det I ønsker jer i parforholdet. Det vækker jeres indsigt for hvordan i kan åbne op for jeres nye vinkler på samlivet.

Når I kommer hos mig, vil I opdage, at de forandringer I kommer til at opleve, er præcis det, I inderst inde ønsker at skabe. De værdier og holdninger som allerede gavner jer, kan I trygt beholde. 

Parterapi

Du oplever måske, at din partner ikke forandrer sig, uanset hvor meget du forsøger. Derfor er tiden inde til at få kigget på dig selv. Hvad kan du gøre på en anden måde.

Men begge skal være indstillet på at tage et fælles ansvar for forholdet. Heri ligger nøglen til et godt og varigt forhold.

Måske har I mødt hinanden for nylig. Forelskelsen er dampet af og denne gang ønsker I at danne et stabilt parforhold. Det vil I gerne have hjælp til.

Eller I har dannet par i mange år og der er opstået udfordringer, manglende kommunikation, tomhed eller en krise i parforholdet.

Det kan være berigende at lade en uvildig vejleder inspirere jer til at se de dybereliggende årsager til problemstillingerne.

Måske har I udfordringer med jeres kommunikation, dynamik, tilpasningsmønstre, seksualitet, jalouxi, afhængighed eller grænsesætning.

Første skridt er at få sat ord på. Derigennem vil I få en forståelse for, hvad der skal til, og hvordan I kan komme videre derfra, hvor I står nu.

Nogle gange er det de små åbenbaringer, som kan ændre jeres måder at være sammen på.

Kærlighed

Kærlighed er for mig, at være i kontakt med livet – en fred der er større end noget andet. Vi skal ikke gøre noget for at fortjene kærligheden. Så længe vi ikke ved hvem vi er, så fyldes livet

med udfordringer og smerte. Forudsætningen for at have det godt, er at vi oplever balance. Det handler ikke om hvor meget vi ved, hvordan vi er, eller hvor meget vi har, men derimod at

kunne nyde sig selv og det som er i nuet.

En måde at opleve kærlighed, kan være gennem bevidstheden om hvad dit behov er. Får du behovet opfyldt, vil du mærke kærlighed til dig selv og andre. Lige så længe du vælger at

forholde dig til andre, før du forholder dig til dig selv og dine behov, vil du opleve den følelsesmæssige frustration.

Når du er adskilt fra kærligheden til dig selv eller andre, bliver dine behov ikke opfyldt. Du kommer til at reagere på dine omgivelser og det er typisk dine nærmeste og allerkæreste. Vær

opmærksom på, at du selv har del i enhver fraspaltning fra kærligheden. Det er dig selv, som kan gøre en forskel. Det handler alene om din egen infantile adfærd. Det der skal til, er

bevidsthed, handling og erkendelse af hvad der sker.

 

Kommunikation er nøglen til det bevidste parforhold

At opbygge en stærk relation i bevidsthed, skaber balancen i dig. Forudsætningen for at kommunikerer med et andet menneske, er at du formår at kommunikere med dig selv. Der er

overensstemmelse mellem dine tanker, følelser og handlinger. Det føles rart og passer ind i nuet og nærværet med dig selv og din partner. Udviklingen har en afsmittende effekt på

partneren. Den positive forandring motiverer dig derfor til at fortsætte. Paletten af jeres valgmuligheder bliver større og mere frugtbar.

Det forsøder livet, og det bliver så meget lettere at være dig, når du frit formår at anerkende, udtrykke og handle ud fra dine inderste behov.

Hver gang du møder modstand gennem partneren, kan du spejle dig og møde den modstand, det er tid til at møde i dig selv. Du lærer dig selv at kende, ved at blive i dig selv, fremfor at

”være ovre i din partner”. Når det sker, forsvinder den overfladiske form, til fordel for en tilværelse med dybere indhold, som dermed også opstår i mødet med et andet menneske. – Det gør

dig attraktiv at være sammen med.

Konflikthåndtering og god kommunikation

Hvad er en konflikt? Konflikter opstår, når vi undertrykker vores behov. Vi ved simpelthen ikke hvordan vi kan udtrykke os på en hensigtsmæssig måde, og derfor reagerer vi

uhensigtsmæssigt ved at blive dømmende. Vi aner ikke, at vi projicerer vores egen ukærlige dom over på andre. Derfor rammer vores egne tankemønstre os selv gang på gang, ude i det

virkelige liv. Man kan sige, at hvis ikke vi kender vores egne tankemønstre, så kender det helt sikket os. Jo mere vi ikke kan holde vores egne tanker ud, jo mere plager de os på en uønsket

og ikke kærlig måde. Undertrykkelse af vores tanker kan ligefrem medføre destruktiv adfærd. Det kan i værste fald ske via grimme sætninger, råb, afmagt eller vold. De vil ikke lade os være

og i stedet for at tage kontakt til tankerne indeni, så projicerer vi dem over på andre. Vi bruger betegnelsen ”du”, når vi fortæller om ”dem” i stedet for at forholde os til os selv.

Udfordringen er, at tankerne vender tilbage, indtil den dag vi overgiver os og bliver klar til at lytte til hvad tankerne har af budskaber til os. Når vi har knækket denne kode, så opstår vores

konfliktløsning. Vi oplever nye handlemønstre, tænker anderledes og det føles rart, let og ligetil når tingene løser sig. Den gode kommunikation tager form og tilværelsen opleves fra helt

nye vinkler.

Jeg kan møde dig og give dig de redskaber du har brug for, på vejen til den gode kommunikation.

 

Parterapeut Lene Søe
Model photo – Parterapi

 

 

Eksempler på udfordringer i parforholdet


Anna 25 år og Kaj 27 år – Ønsker at tale bedre sammen om tingene

Anna og Kaj har kendt hinanden i 3 år. Anna og Kaj har det godt sammen, og de ønsker at blive sammen. Lige såvel som de interesserer sig for deres fysiske sundhed, både hvad angår

deres helbred, motion og kost, så er de også nysgerrige på deres mentale sundhed. De er nysgerrige på, hvordan de kan skabe den største livskvalitet gennem deres parforhold. De

ønsker at lære mere om, hvordan de undgår skænderierne, hvordan de får talt ud om tingene, hvordan de bevarer gnisten i forholdet, og hvordan de kan blive ved med at være et

spændende selskab for hinanden? Der opstår spørgsmål, som de finder interessante at finde svarene på. De søger derfor professionel vejledning, som er med til at skabe forandringer i

deres forhold og dagligdag.


 

Miriam 36 år og Henning 37 år – Har alt for travlt

Miriam og Henning har været sammen i 9 år. De bor sammen med deres 2 børn på 3 og 6 år.

Familien vil gerne nå det hele, det er vigtigt for dem at lykkes, men de mangler timer dagligt, for at få enderne til at hænge sammen.

Miriam begynder at føle sig presset. Frustrationerne melder sig, og humørsvingningerne går ikke kun ud over hende selv, men både mand og børn oplever skæld ud og Miriams raseri. Hun når ikke at dyrke den motion, hun gerne vil, og hun siger fra til venindehygge eller andre oplevelser, som tager tiden, hun ikke har for meget af.

Bedsteforældrene vil gerne støtte familien, og de kommer jævnligt og hjælper til ved sygdom og børnepasning.

Miriam er meget i kontrol. Hun ved, hvad der skal gøres i hjemmet, både husligt og i forhold til børnene.

Henning tager ikke tingene så tungt. Han lader i hvert fald de tunge ting ligge og siger ingenting. Henning sørger for, at han når det som er vigtigst for ham. Han tager en cykeltur med

gutterne og får derved det frirum, han har behov for. Henning overvejer ikke længere at gå i dialog, da han har erfaret, at det medfører for meget bøvl. Han har trukket sig fra de fleste

huslige pligter. Han har opgivet at forsøge at gøre det godt nok, idet Miriam synes, hun kan gøre det bedre selv.

Miriam og Henning oplever, at deres samliv begynder at blive en vane og en kamp. Gnisten er forsvundet i dagligdagen. Derfor køber de et service tjek for at få et nyt syn på, hvor de kan tage fat for at finde gnisten igen.

Jeg vil give et symbolsk eksempel på Miriam og Hennings servicetjek:

Bilen skal til servicetjek for at få skiftet olie. Det er ikke til at se, men på sigt er det alt afgørende for, at bilen kan blive ved med at køre gnidningsfrit og uproblematisk. Måske gør

mekanikeren opmærksom på, at håndbremsen er slået til, samtidig med at speederen er trådt i bund. Og så skal der også lige laves lidt service på håndbremsen.

For hvert møde med deres vejleder oplever de, hvordan ændringerne sker, og lettelsen falder over dem. Det sker i takt med, at de får redskaberne til at finde sammen omkring et sundt

og kærligt forhold. Energien vender tilbage i den lille familie.


 

Hanne 48 år og Mogens 47 år – Børn og job skaber gnidninger i parforholdet

Hanne har 2 børn og Mogens har 2 børn fra tidligere ægteskaber.

Mogens har jobmæssige udfordringer, som er begyndt at påvirke parforholdet. Det er også en udfordring, at Mogens ikke har let ved at klare et af Hannes børn.

Mogens er begyndt at skælde mere og mere ud, og der er længere imellem de gode stunder, hvor parret nyder livet sammen.

Hanne er blevet mere og mere stresset. Hun er begyndt at græde meget og kan mærke, at der er noget rivende galt.

Hanne og Mogens kommer i terapi, fordi alternativet er, at hun går fra ham. Hun føler, at parforholdet er blevet tomt. Hun mangler hans opmærksomhed. De går i hver sin verden og

taler ikke længere om problemerne. De kan ikke forstå hinanden. Han går med, fordi hun har sat ham stolen for døren.

Gennem terapien får de nye indsigter og redskaber til at tage ansvar for deres uønskede situation. De er overrasket over, hvor små ændringer der skal til, for at de kan nå hinanden

igen i et mere harmonisk fællesskab og et mere kærligt parforhold.


Sonja 65 og Erik 69 år – Keder sig sammen

Sonja og Eriks børn er for længst flyttet hjemmefra. De er stoppet på arbejdsmarkedet og klar til deres 3. alder, som de har glædet sig så meget til at opleve sammen. Nu står de her med

oplevelsen, som slet ikke stemmer overens med det, som de havde forestillet sig. De går og keder sig lidt, vrisser lidt ad hinanden og ønsker, at de kunne finde ud af at finde en større

glæde i hverdagen. Det er som om, at lysten til livet er dækket med et tæppe, som ikke kan trækkes væk.

Sonja er påvirket af Eriks manglende interesse for deres sexliv. Erik er ved at være godt træt af Sonjas brok overfor ham.

Sonja og Erik søger terapi. De løsninger, de finder i terapien, føles naturlige og berigende for dem. Havde de vidst, hvor meget det førte dem til det, de i virkeligheden søgte, havde de

ikke ventet et sekund med at komme afsted.

 


Sisse 45 år og Thorsten 43 år- Av for en skilsmisse

Sisse og Thorsten er langsomt gledet fra hinanden gennem det seneste, og nu er den endelige beslutning taget. Sisse og Thorsten skal skilles.

Det er ikke første gang, at Thorsten oplever et brud på et forhold. Han har tidligere oplevet, hvor smertefuldt det kan være og hvor mange unødige kræfter, der bruges på at bekrige

hinanden. Dengang blev Thorsten sygemeldt, og han var uarbejdsdygtig gennem et halvt år. Denne gang ønsker han at gøre en forskel for, at de kan skilles på en ordentlig måde. De er

begge enige om, at de har brug for en guidning, som støtter op om, at de kommer fra hinanden på allerbedste måde.

Sisse og Thorsten søger vejledning. De skilles med respekt for hinanden. Måden de skilles på gør, at de kommer lettere videre i livet. De har med sig, hvad de har lært og skal være

opmærksomme på ved sig selv. Afslutningen betyder, at de bliver opmærksomme på, hvad de hver især skulle lære gennem forholdet. Det betyder, at læringen tager de med sig ud i

livet.

Sisse er for eksempel blevet klar over, hvorfor hun har behov for at være utro. Hun har fået redskaber til at ændre på sit mønster og ved nu, hvad hun kan gøre i stedet for.

Thorsten er overrasket over at opdage, hvordan han har tilpasset sig, fremfor at turde stå frem og stå fast ved det, han i virkeligheden står for.

Både Sisse og Thorsten er taknemmelige for alle de gaver, de her i sidste ende har fået med sig.

 


Andrea 40 år og Benny 50 år –Konflikter efter skilsmissen

Andrea og Benny er blevet skilt. De har 2 børn på 8 og 10 år, som har behov for, at mor og far kan samarbejde. Andrea og Bennys samarbejde er gået helt i hårdknude, og der er ingen

kommunikation mellem dem. Derimod bruger de begge deres omgangskreds til støtte, lytning og forståelse for, hvad der er galt med den anden partner.

Problemet er, at det ikke løser konflikten. Andrea har helt opgivet forsøget på samarbejde og nægter derfor også at deltage i et møde med henblik på konfliktløsning. Når blot en af

parterne får den rette støtte til konfliktløsningen, så vil begge opleve, hvordan situationen ændres og mange konflikter opløses.

Benny går derfor i terapi, og det viser sig, at ikke bare han får det betydeligt bedre. Børnene får det betydeligt bedre og samarbejdet med Andrea ændres også mirakuløst.

Parterapeut Lene Søe
Kommunikation og konflikthåndtering

 

error: Content is protected !!